Met CollectionConnection, een door Cit ontwikkelde infrastructuur, beschikt u over een techniek waarmee het mogelijk is iedere vorm van gestructureerde date te ontsluiten.

Dit kan uiteraard data zijn uit de database van The Museum System, maar ook andere data kan eenvoudig worden ontsloten en toegepast binnen websites, informatiesystemen, mobiele toepassingen, et cetera.

Collectiesite van Huis van Hilde, Provinciaal Depot voor Archeologie Noord-Holland (Nederland), gerealiseerd door Cit op basis van CollectionConnection.

Collectiesite van Versailles (Frankrijk) gerealiseerd door Cit op basis van CollectionConnection.

Collectiesite van Albertina (Oostenrijk) gerealiseerd door Cit op basis van CollectionConnection.

Collectiesite van Fédération Wallonie-Bruxelles (België) gerealiseerd door Cit op basis van CollectionConnection.

Collectiesite van Vlaamse Kunstcollectie (België) gerealiseerd door Cit op basis van CollectionConnection.

Collectiesite van Museum Bronbeek (Nederland) gerealiseerd door Cit op basis van CollectionConnection.

Collectiesite van Nederlands Smalspoormuseum (Nederland) gerealiseerd door Cit op basis van CollectionConnection.

Collectiesite van Erfgoed Delft / Wiki Delft (Nederland) gerealiseerd door Cit op basis van CollectionConnection.

Collectiesite van Rijksmuseum van Oudheden (Nederland) waar vandaan de CollectionConnection indexen zijn te raadplegen.

Cit biedt talloze mogelijkheden om collecties te ontsluiten, ongeacht in welke applicatie of in welke vorm de informatie is opgeslagen. Met behulp van CollectionConnection kunnen alle relevante data en mutimediale bronnen worden ontsloten. Dit alles op een manier die voldoet aan de onder andere door DEN aangeraden standaarden.

Kennis en informatie over culturele collecties is vaak opgeslagen in verschillende soorten bestanden en programma’s. CollectionConnection maakt het mogelijk al deze gegevens te ontsluiten. Of dat gebeurt via internet, intranet, informatiezuilen, cd-roms, PDA’s of mobiele telefoons maakt in principe niet uit.

De klant bepaalt welke informatie op welke wijze wordt aangeboden. CollectionConnection biedt een breed toepasbare infrastructuur. De verschillende toepassingen maken steeds gebruik van dezelfde  basistechniek. Uitbreiding en aanpassing van functionaliteit is dan ook altijd mogelijk.

Tevens is het mogelijk de data te verrijken; bijvoorbeeld door de toepassing van thesauri. Ook kunnen dwarsverbanden worden gelegd tussen verschillende collecties en informatiebronnen.

Lees de fact sheet over CollectionConnection.